Help:שפות

From HoraWiki
Jump to: navigation, search

See the English version of this page

הורוויקי הוא אתר דו-לשוני. ניתן לכתוב כל דף, כולל את שם הדף, באנגלית, בעברית, או בשתי השפות. ראו פרטים להלן:

  • השפה שבה מופיעות הודעות המערכת היא שפת התצוגה. (למשל, כדי לעבור לאנגלית לחצו כאן, כדי לחזור לעברית לחצו כאן.) הרוצה לשנות את שפת התצוגה יבחר 'English' או 'עברית' בתפריט הניווט. הרשומים באתר יכולים ללכת לדף ההעדפות ולבחור בשפת התצוגה הרצויה להם.
  • אין קשר הכרחי בין דף באנגלית לבין דף בעל שם זהה בעברית. למשל, אם יש דף עברי בשם 'רמות' ייתכן שיש דף אנגלי בשם 'Ramot' אך ייתכן שלא. אם קיימים שני הדפים, ייתכן שהאחד הוא תרגומו של האחר, או שאין קשר תוכני ביניהם.
  • דף עברי יש להתחיל בצרוף האנגלי הבא כולל הסוגריים: {{PAGELANGUAGE:he}} . אין צורך בצרוף מיוחד בתחלת דף אנגלי.
  • יש גם לכלול בכל דף מילות מפתח בשתי השפות, אל מנת להקל על החיפוש. למשל, בדף העברי "רמות" כדאי לכלול את המילה "Ramot" באנגלית. הדבר יעזור למחפש האנגלי למצוא גם את הדף העברי. באותו אופן, בדף האנגלי יש לכלול את המילה "רמות" בעברית. ראו דוגמא כאן.
  • אם קיימים שני דפים שאכן מתרגמים זה את זה, ניתן לקשור אותם באופן הבא: בדף העברי, יש להתחיל בצרוף הבא: "{{XXXX|תרגום}}" כשה-XXXX הוא שם הדף האנגלי. למשל, בראש הדף העברי רמות רשום: "{{Ramot|תרגום}}". בדרך זו יווצר קישור אל הדף המתורגם. הדף האנגלי "Ramot" יש להתחיל בצרוף הבא: "{{רמות|Translation}}"
  • להקלדה, השתמשו בשיטת חמחשב שבידיכם. הרוצה להתנסות במקלדות, גופנים, וכלי שפה נוספים, יבחר בקישור "שפות" או "Languages" הנמצא בתחתית תפריט הניווט.
  • בדף הכולל את שתי השפות, קשה לשלוט בסדר האותיות והפיסוק. כדי למנוע שיבושים, יש להשתמש בסמני כיווֹן (directionality markers) ‏;‎&rlm ו-;‎&lrm. למידע נוסף לחצו כאן וכאן.