פתיחת התפריט הראשי
ברוכים הבאים להוֹרָוִויקִי, אוצר מידע לריקודי-עם שכולם יכולים לערוך! יש לגלוש ל– דף ראשי .‏

Hebrew: עוזי וזמרת יה (The Lord is My Strength and My Song). Alternative name: Uzi (עוזי). Circle dances by Rivka Sturman (1945) and Leah Bergstein.

Lyrics from Isaiah 12:2, Psalms 118:14. See also The Bible Project, The Bible in Israeli Folk Dances.

This page is a stub, which means it's incomplete. If you'd like to help HoraWiki by improving it, create an account if you don't have one, log in to your account, and edit away!

External Links

Ozi V'Zimrat Yah at israelidances.com, Rivka Sturman's version.

Video at Rokdim, also Rivka's version.